Blog

Top 8 Sự kiện lịch sử nổi bật nhất của đất nước gắn liền với năm Tuất

Sự kiện đầu tiên trong lịch sử gắn với năm Giáp Tuất là sự kiện Lý Bí lên ngôi. Lý Nam Đế – Lý Bí Sinh ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi (17 tháng 10 năm 503), là người văn võ song toàn. Ngay từ nhỏ, anh đã tỏ ra là một cậu bé thông minh và có cá tính khác người. Từng làm quan cho nhà Lương, nhưng bất bình trước cảnh bọn quan lại thực dân tàn ác bóc lột, đàn áp nhân dân, ông đã bỏ quan về quê chiêu binh, liên kết với nhiều hào trưởng tài giỏi khác để khởi nghĩa ở Giao Châu. .

Cuối năm 541Lý Bí chính thức phát binh chống nhà Lương. Được nhiều người hưởng ứng, trong đó có sự giúp đỡ của các tướng tài như Triệu Quang Phục, Phạm Tu, Trịnh Độ, Lý Công Tuấn nên thế lực của Lý Bí ngày càng lớn mạnh. tháng 4 năm 542, Lương Vũ Đế cử các tướng Trần Hầu, Ninh Cư, Úy Trì, Nguyên Hãn hợp sức đánh Lý Bí. Bằng sự chủ động và tài trí, Quan Lý Bí đã tiêu diệt lực lượng quân Lương và làm chủ toàn bộ Giao Châu. Cuối năm 542Lương Vũ Đế lại sai các tướng là Tôn Quýnh, Lữ Tử Hùng đi trấn áp. Nhận được tin báo, Lý Bí chủ động đem quân lên bán đảo Hợp Phố nghênh chiến. Quân Tôn Quỳnh, Lỗ Tử Hùng đại bại, 10 phần chết đến 6, 7 phần. Đây là chiến thắng quan trọng, tạo dấu mốc cho quá trình xưng đế của Lý Bí sau này.

Xem thêm:   Top 11 Quán karaoke tuyệt vời nhất tại Biên Hòa, Đồng Nai

Tháng Giêng năm Giáp Tuất 544, anh ấy tự gọi mình Lý Nam Đế, lên ngôi, đặt niên hiệu là Thiên Đức, lập trăm quan, đặt tên nước mùa xuân phổ quát thể hiện mong muốn xã tắc được truyền mãi. Kinh đô nằm ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội). Dựng điện Vạn Thọ làm nơi thiết triều. Thành lập triều đình với hai khoa văn và võ. Lấy Triệu Túc làm phó bảng, Tinh Thiều làm trưởng ban văn, Phạm Tu làm trưởng ban võ.

Đền thờ Lý Nam Đế – Lý Bí nay thuộc xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button