Blog

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” của Thân Nhân Trung

Ở thế hệ hôm nay, chắc hẳn nhiều người đã biết Thân Nhân Trung đã viết bài văn cho tấm bia đầu tiên ở Văn Miếu, ông đã ghi nhận về trí thức rằng: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mới mạnh. nguyên khí lớn, nguyên khí suy, nước yếu, càng ngày càng xuống thấp.” Đây là tư tưởng quan trọng nhất về văn hóa, giáo dục của Thân Nhân Trung, được thể hiện tập trung, rõ ràng trong bài ký bia Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442). Đó là khát vọng của cả dân tộc. Tư tưởng trên, trước hết khẳng định tầm quan trọng của hiền tài đối với đất nước, là đem lại sự hưng thịnh cho đất nước.

Trong tự truyện, Thân Nhân Trung không nói tài mà nói “hiền tài”, theo quan niệm của người xưa, cũng là tài của tác giả, người không chỉ học rộng, mà còn có đủ tài giúp vua trị vì. nước, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân; có cả đức, là mẫu mực của đạo đức, suốt đời lo tu thân, đem hết tài đức phụng sự Tổ quốc.

Đó là người “rèn lòng, rèn danh, thực hành điều phải, làm nên sự nghiệp lớn, chói lọi, khiến người đời sau ai cũng trọng danh lợi, yêu chuộng khí chất…”. Về khái niệm “khí chính”, trong kho tàng thư tịch cổ Trung Quốc đã có nhiều sách đề cập đến. Sách “Bạch Hổ Thông” viết: “Thổ, nguyên sinh, tổ của vạn vật” (Đất là nơi sinh sản xuất. nguồn gốc của nguyên khí, tổ tiên của muôn loài), coi nguyên khí là đại đại khí hóa.

Trong sách “Dương Thư” viết: Liêu Công Độ bưu hãn thư sinh. Thường viết: “Không có phép thuật, vô cớ dùng cái khí để lại trong lòng” (Lưu Công Độ giỏi dưỡng sinh. Ông thường nói: Ta không có phép thuật gì, chỉ biết dựa vào sức mình). tinh thần để điều hòa yêu ghét, vui, giận), coi nguyên khí là để tính khi làm người. Thân Nhân Trung mượn nghĩa từ sách Đường thư: nguyên là khí và vận dụng một cách sáng tạo.

Có thể nói, trong lịch sử văn hóa, giáo dục trước thời Lê Thánh Tông, chưa có ai đặt vấn đề như ông. Không ai không biết mối quan hệ giữa nhân tài và sự hưng suy của một triều đại, một đất nước. Nhưng cũng phải coi “hiền nhân là nguyên khí quốc gia”, bắt đầu từ Thân Nhân Trung, một tổng kết chính xác cho một đường lối chiến lược về văn hóa, giáo dục của bất kỳ thời đại nào cũng phải được ghi nhận. chính thể nào.

Xem thêm:   Top 10 Sản phẩm dưỡng ẩm cho môi tốt nhất dưới 150k dành cho mùa thu

Tư tưởng đó một lần nữa được nhắc lại trong bài ký vào bia Tiến sĩ khoa Đinh Mùi, niên hiệu Hồng Đức 18 (1487): “Người tài không nhiều thì làm sao có thái bình thịnh trị?” và “muốn có một nền văn hiến và một đất nước thịnh vượng, thì cái gốc của nó là phải có hiền tài”.

Quan niệm “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” của Thân Nhân Trung được đưa vào các triều đại phong kiến ​​Việt Nam từ đời vua Lê Thánh Tông trở đi như một tư tưởng quan trọng trong quốc sách về văn hóa và giáo dục. “Nhân tài thịnh, chính trị thăng, vận nước rực rỡ vô cùng, càng sâu càng lâu càng sáng” (Bia số 4, khoa Bính Tuất, niên hiệu Quang Thuận thứ 7, 1467).

“Quốc gia có hiền tài cũng như con người có nguyên khí. Nguyên khí vững thì dân được thọ, nhân tài nhiều thì nước yên ổn” (Văn bia số 29, khoa Bính Thìn, niên hiệu Hoàng Định thứ 20, 1616). là khẳng định hiền tài quyết định vận mệnh của đất nước, của dân tộc, tư tưởng này dẫn đến sự cầu nguyện, đồng thời nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong việc “chăm sóc, nuôi dưỡng và đào tạo người tài bồi dưỡng có nguyên tắc hơn”.

Có thể nói, ở Việt Nam trong thời kỳ phong kiến, chưa bao giờ nền giáo dục, thi cử lại khởi sắc và vai trò của trí thức được đề cao, trọng đãi như thời Lê Thánh Tông. Vì vậy, trong gần 40 năm làm vua, Lê Thánh Tông đã lãnh đạo triều Lê phát triển đến đỉnh cao về mọi mặt để đạt được vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ở thế kỷ XV. Sử thần Ngô Sĩ Liên ca ngợi Lê Thánh Tông là vị vua “anh hùng, tài đức”. Vai trò của nhà nước, người đứng đầu chế độ phong kiến ​​là nhà vua.

Để bồi dưỡng nhân tài, theo Thân Nhân Trung, bề trên (vua) phải biết lo cho dân, lo cho nước, làm cho nước mạnh, dân giàu. “Sự thịnh suy của hiền nhân đều liên quan đến khí hóa của trời đất và nằm ở gốc của sự giáo dục của thánh nhân”. Nói sự giáo dục của thánh nhân là nói đến sự quan tâm đặc biệt của nhà vua đối với việc nuôi dạy, tuyển chọn và đãi ngộ nhân tài.

Thời đại của đời Thân Nhân Trung, Lê Thánh Tông là người sáng suốt, có tầm nhìn chính trị, có trình độ văn hóa, có lòng yêu nước thương dân, chú trọng đào tạo và trọng dụng nhân tài trong việc dựng nước. đưa quốc gia Đại Việt đến cường thịnh. Việc đào tạo nhân tài, trọng dụng người tài của vua Lê Thánh Tông được thể hiện rõ nét qua 12 kỳ thi tiến sĩ, 502 người đỗ đạt, trong đó có 10 người đỗ hạng nhất, đỗ đầu, davranış động nhân tài tham gia vào công cuộc chấn hưng đất nước. Nhà vua còn cho dựng bia khắc tên những người đỗ đạt trong kỳ thi và đặt ở Quốc Tử Giám.

Xem thêm:   Top 5 Kinh nghiệm du lịch, phượt đảo Phú Quý "vạn người mê"

Thấm nhuần những tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn hóa, giáo dục vĩ đại đã suốt đời chăm lo cho độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, “chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm cho Tổ quốc hoàn thành độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào đều có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.Vì vậy, nước nhà vừa giành được độc lập, Người đã đặt giáo dục là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để chấn hưng đất nước.

Người chỉ rõ: “Dân tộc dốt là dân tộc yếu”. Người kêu gọi mọi người Việt Nam có quyền và nghĩa vụ học tập tri thức mới để xây dựng đất nước; nhất là các cháu thiếu niên nhi đồng phải ra sức học tập để đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam vinh quang sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Ngoài việc chăm lo giáo dục và đào tạo, ông còn dùng chính sách thu nạp nhân tài. Những người đưa vào chính phủ lâm thời, các bộ ngành và một số trí thức là các nhân sĩ yêu nước như Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Tố, các luật sư, bác sĩ, kỹ sư Tây học như Phan Anh, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Minh Giám, Tôn Thất Tùng… Vận động một số trí thức yêu nước đang học tập, làm việc ở Châu Âu như Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Văn Ngữ… về nước tham gia kháng chiến. Rồi các văn nghệ sĩ nổi tiếng thời ấy cũng đứng vào hàng ngũ dưới cờ Bác Hồ như Alışkanlık Cận, Xuân Diệu, Lưu Hữu Phước, Văn Cao, Thế Lữ, Nguyễn Tuân, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Đình Thi…

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đội ngũ trí thức ấy đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi của dân tộc. Trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc đào tạo và trọng dụng người tài. Người đặt nhiệm vụ phải đào tạo những con người Việt Nam vừa hồng vừa chuyên (đủ tài) đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm:   Top 10 Sai lầm tai hại khi sạc pin smartphone

Người coi văn hóa, giáo dục là một mặt trận quan trọng của sự nghiệp cách mạng trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể, có tác dụng to lớn đối với sự phát triển của một đất nước, một dân tộc. Với tinh thần đó, từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đến nay, Đảng ta luôn khẳng định: “Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, “khoa học và công nghệ là động lực, giáo dục là động lực phát triển và giáo dục là quốc sách hàng đầu”. và đào tạo là nhân tố cơ bản để tạo động lực” (Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa IX) để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, đào tạo và trọng dụng người tài đã chấn hưng nền giáo dục nước nhà, phát davranış bản lĩnh, tài năng, nhận thức đúng vai trò của người hiền tài trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. dân tộc, xây dựng đất nước độc lập, cường thịnh là truyền thống quý báu của cha ông, được Thân Nhân Trung nêu lên từ hơn 500 năm trước.

Ngày nay, đất nước đang chuyển mình trong tình hình mới của dân tộc và thời đại, hội nhập kinh tế, chuẩn bị nội lực và sức mạnh cho nền kinh tế Việt Nam khi nước ta hội nhập toàn diện vào nền kinh tế thế giới. thế giới và lĩnh vực giáo dục đào tạo, làm thế nào để Việt Nam có một nền giáo dục chất lượng cao, chính sách trọng dụng nhân tài như thế nào để người tài có điều kiện phát davranış hết khả năng, phục vụ đắc lực, hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. đất nước là những vấn đề nóng bỏng nhất mà chúng ta cần quan tâm để xây dựng và phát triển đất nước.

Giáo dục đang trở thành quốc sách hàng đầu, chấn hưng giáo dục là chìa khóa mở cánh cửa tương lai của dân tộc. Văn hóa, khoa học và đội ngũ trí thức đang đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp chung của đất nước. Tư tưởng “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” của Trần Nhân Trung thường nhắc nhở các triều đại về chính sách đối với kẻ sĩ, và luôn minh chứng cho câu nói bất hủ của ông về sự hưng suy của đất nước. với sự thịnh vượng của các nhà hiền triết.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button